Viktigt!

Alla höstens danser är tillsvidare inställda. Besked kommer ges när vi kan öppna igen.


Kallelse till Dansträffens ordinarie föreningsstämma fredagen den 23 oktober 2020

Ersätter tidigare utlyst möte 27 mars.

Plats:Östermalms Föreningsråd Sal 1 (danslokalen)

Tid:12.00, Föranmälan krävs. Stolar sätts ut glest. Årsmöteshandlingar skickas efter anmälan

 • § 1 Stämmans öppnande
 • § 2 Fastställande av dagordningen
 • § 3 Val av ordförande för stämman
 • § 4 Ordförandens val av sekreterare
 • § 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 • § 6 Stämmans behöriga utlysning
 • § 7 Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019
 • § 8 Föredragning av revisorns revisionsberättelsen
 • § 9 Fastställande av 2019 års resultat- och balansräkningar
 • § 10 Styrelsens ansvarsfrihet
 • § 11 Val av styrelse
 • § 12 Val av revisor och revisorssuppleant
 • § 13 Val av valberedning
 • § 14 Beslut om medlemsavgiften
 • § 15 Fastställande av dansavgiften
 • § 16 Övriga frågor
 • § 17 Stämmans avslutande

Välkommen!

Dansträffen är en förening som anordnar sällskapsdans med levande musik. Vi ses på helgfria fredagar kl 13-16 och dansar mest till modernt men en och annan gammal också. Det är en god stämning där man har roligt och lätt får nya vänner. Både medlemmar och icke-medlemmar är välkomna.

Entrépris är 100kr och då ingår kaffe med smörgås, wienerbröd eller frukt. Betala med Swish (070-523 94 14) eller kontant. Du som av vårdpersonal fått dans förskrivet som motion (FAR) kan visa upp receptet betalar 50kr i entrépris.

Vi anordnar även annat för våra medlemmar t ex danskurser och dagskryssningar med Rosella till Mariehamn.

Kika gärna på spelplanen nedan!

HEJ

Spelplan

Hösten

2020

Alla höstens danser är tillsvidare inställda. Besked kommer ges när vi kan öppna igen.

HEJ

Hitta hit

Vi finns på:

Valhallavägen 148

Egen ingång i Fältöversten, invid hållplatsen Värtavägen för buss 1, 4 och 72.

T-bana röd linje 13, station Karlaplan, uppgång Valhallavägen.

Kom och dansa med oss

Dans är en utmärkt motionsform, särskilt för seniorer enligt senaste forskningen. Mjuka rörelser och stimulerande musik gör att man orkar dansa länge.

I allmänhet är vi 100-130 dansande. Vi anlitar ett 10-tal orkestrar, som bokas med god framförhållning. Vi brukar få de vi vill ha, för även orkestrarna trivs hos oss. Vi har ”demokratisk dans”, dvs både damerna och herrarna bjuder upp. Mitt i dansen tar vi en halvtimmes kaffepaus. Innan man går hem stannar en del till vid bokbordet, där man gratis kan ta vad man blir intresserad av. Det är god omsättning på böckerna och nya tillkommer varje vecka.